Beheervormen

Tegenwoordig heeft de vastgoedmarkt veel met het leegstandsprobleem te maken. Woningcorporaties, gemeenten, makelaars en projectontwikkelaars kunnen dit probleem niet ontlopen. Ondanks de vele leegstand blijven organisaties nieuwbouw neerzetten. Logisch, aangezien er veel vraag is naar geïnnoveerde gebouwen, maar onlogisch aangezien de leegstand hierdoor alleen maar groter wordt. 

Door de  jaren heen zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de oorzaken van leegstand. Uit een van deze onderzoeken blijkt dat leegstand wordt veroorzaakt door een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Bepaalde locaties en/of gebouw kenmerken zorgen er ook voor dat een pand/woning wel of niet verkocht/verhuurd wordt. Voorbeelden hiervan zijn kantoorparken; Projectontwikkelaars willen de kantoorparken buiten de stad bouwen vanwege de ruime locatie en lagere prijs maar gebruikers van deze kantoorpanden willen dicht bij het centrum gevestigd zijn, vanwege de verschillende voorzieningen zoals, restaurants, supermarkten en fitnesscentra. 

Dit is niet de eerste keer dat Nederland te maken heeft met leegstand. Sinds de jaren tachtig doet het probleem zich al voor. Door de jaren heen zijn er ook een aantal oplossingen voor leegstand bedacht en uitgeoefend. In het algemeen zijn er vijf verschillende oplossingen die op elke woning/pand toegepast kunnen worden. Renoveren, doorexploiteren, herbestemming, slopen of herontwikkeling. Deze vijf oplossingen worden in de hedendaagse leegstandproblematiek vaak toegepast.

Voorkomleegstand neemt zoveel mogelijk zorgen uit handen met de volgende beheeropties:

Beheervormen