Blog

Op zoek naar meer informatie of kennis van en over Voorkomleegstand in de vorm van een blog? Op deze pagina komen regelmatig blogs, interviews of artikelen online waarin wij onze kennis met jullie delen.

Keurmerk Leegstand Beheer geaccrediteerd

Onafhankelijk keurmerk
De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerk Leegstand
Beheer (KLB) beoordeeld en heeft op basis hiervan besloten om de normenset en de systematiek van het KLB te accrediteren.

De Raad voor Accreditatie heeft het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) beoordeeld en heeft op basis hiervan besloten om de normenset en de systematiek van het KLB te accrediteren. Dat betekent dat de normenset van het KLB en de controle op deze normenset door SKW Certificatie professioneel, onafhankelijk en gedegen zijn.

Koos Karssen, als kersverse voorzitter van KLB is zeer verheugd over de accreditatie: “Bij een keurmerk is het natuurlijk van belang dat je onafhankelijk bent en dat dit ook gewaarborgd is. Hierdoor kan een keurmerk ook echt onderscheidend zijn”.

Onderdeel van de accreditatie is ook de toets op de wijze waarop SKW de inspecties uitvoert. De Raad voor Accreditatie heeft de werkwijze van SKW zowel in theorie als in de praktijk getoetst en heeft op basis daarvan SKW geaccrediteerd om controles voor
KLB uit te mogen voeren.

“Opdrachtgevers voor leegstandbeheer zijn in het verleden misschien was afwachtend geweest met het verplicht stellen van het keurmerk, maar deze twijfel is door de accreditatie volledig weggenomen”, aldus Koos Karssen. Accreditatie draagt bij aan de verdere professionalisering van leegstandbeheer. Het Keurmerk Leegstand Beheer schept duidelijkheid voor bewoners, opdrachtgevers en leegstandbeheerders waardoor het prettiger zaken is met een gecertificeerde leegstandbeheerder.

“Ik doe een oproep aan opdrachtgevers en vooral aan gemeenten en corporaties om bewust te kiezen voor gecertificeerde leegstandbeheerders, het Keurmerk biedt een stevig kader van maatregelen die er voor zorgen dat de rechten en plichten van alle
partijen duidelijk zijn en nageleefd worden”, aldus Koos Karssen.

Meer informatie over het keurmerk is beschikbaar via het Keurmerk Leegstandbeheer.

Nieuwsgierig naar de nieuwe huisstijl van VoorkomLeegstand? Bekijk hier het bericht.