Blog

Hier blijf je op de hoogte van alle blogs, interviews en artikelen van en over VoorkomLeegstand.

Krakers kraken na ontruiming andere leegstaande woningen in hetzelfde project

Kun je voorkomen dat krakers na uitzetting van een leegstaande woning nogmaals een woning kraken in hetzelfde project? Lees hier het antwoord.

Ontwikkelaars en woningbouworganisaties hebben vaak te kampen met krakers die bij sloop- en renovatieprojecten leegstaande woningen kraken. In een kort geding procedure bij de Rechtbank Rotterdam kwam de vraag of krakers na een woningontruiming een ander leegstaande woning in hetzelfde project mogen kraken aan de orde. Krakers mogen namelijk uit hun huis worden gezet als de rechter dat heeft bepaald, maar kun je voorkomen dat ze dit nog eens doen?

VoorkomLeegstand zorgt voor een spoedige invulling bij leegstand

Leegstaand vastgoed dat wordt gekraakt, brengt een juridisch proces op gang waarbij de rechter kan besluiten de woningen niet te laten ontruimen. Dit heeft tot gevolg dat de krakers in de betreffende woning mogen blijven zitten. VoorkomLeegstand ziet erop toe dat leegstand spoedig wordt ingevuld waardoor panden niet leeg komen te staan. Hierdoor zijn de panden niet vatbaar voor krakers. 

Lees over een dergelijke procedure in dit artikel.

Neem hier vrijblijvend contact met ons op.