Waarom Voorkomleegstand

Bij leegstand loopt uw waardevolle vastgoed risico’s. U moet denken aan onopgemerkte lekkages, bevriezingen van installaties, kraak, inbraak of vandalisme. Uw panden raken daardoor verwaarloosd en verminderen in waarde. Door gebruikers van Voorkomleegstand in uw panden te laten plaatsen worden deze risico’s tot het absolute minimum teruggebracht. Onze gebruikers zijn doorgaans flexibele ondernemers, bewoners of kunstenaars. Zij betalen een bruikleenvergoeding en houden uw pand en directe omgeving nauwlettend in de gaten. Zo voorkomt u onnodige kosten en waardeverlies tijdens de leegstand.

Door onze ruime ervaring zijn wij uw partner bij leegstand, voor korte of langere tijd. We beheren niet alleen losstaande panden zoals kantoorgebouwen, bedrijfshallen, schoolgebouwen en kerken maar we beheren en begeleiden ook herstructureringsprojecten. Voorkomleegstand is bewust een kleine onderneming. Daardoor kunnen we snel en op een persoonlijke manier altijd maatwerk bieden. Door onze filosofie en invulling bent u gegarandeerd van een representatieve en flexibele wijze van beheer met een financieel rendement.

Onderscheidend vermogen

In de volgende 5 punten onderscheid Voorkomleegstand zich van de concurrent.

  • Persoonlijk: Bij Voorkomleegstand heeft elke opdrachtgever 1 vast contactpersoon. Onze accountmanager zorgt ervoor dat het hele proces van eerste contactmoment tot aan de eindoplevering voorspoedig verloopt. Daarbij heeft Voorkomleegstand alle kennis in huis en worden samen met de opdrachtgever verschillende scenario’s besproken waarbij de wensen van de opdrachtgever centraal staan en het juridisch aspect gedekt is.

  • Onderhoud: Als er onderhoud nodig is vraagt Voorkomleegstand, na toestemming van de opdrachtgever indien dit overeengekomen is,  minimaal 2 offertes op bij lokale vakmensen en wordt het onderhoud door de beste aanbieder uitgevoerd. De betaling wordt gedaan door Voorkomleegstand, Voorkomleegstand verrekent dit bedrag met de afdracht factuur. Op deze wijze wordt de opdrachtgever ontzorgd en de lokale vakmensen wordt het werk gegund. Vanzelfsprekend worden de facturen van het onderhoud meegestuurd. Ook de gebruiker van het object valt de opdrachtgever  niet lastig met onderhouds- en andere zaken want de gebruiker kan middels een ‘ticket’ in ons portal Beheermanager melding maken van onderhouds- of andere zaken.  Hier wordt binnen 24 uur actie op ondernomen.
  • Verbinden: Voorkomleegstand vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor de gevoelens die kunnen leven bij de omwonenden van de panden die wij beheren. Daarom willen wij duidelijkheid geven aan de omwonenden over de nieuwe invulling van het pand. Wij staan open voor sociaal/maatschappelijke initiatieven teneinde de verbinding tussen nieuwe en bestaande bewoner te versterken. Een voorbeeld is een (moes)tuin die aangelegd werd door de omwonenden op het terrein van het object waar men samen de verantwoording en opbrengst van heeft. Voorkomleegstand neemt hier een proactieve rol in doordat we de mogelijkheden met behulp van een informatiebrief verspreiden in de buurt. Daarin wordt ook uitgelegd dat Voorkomleegstand bereikbaar is voor vragen en meldingen. Met behulp van posters en borden op het pand wordt aangegeven dat Voorkomleegstand hier beheert.

  • Matching: Voorkomleegstand werkt met een selectieprocedure. Wij bepalen namelijk wie er uiteindelijk geplaatst wordt. De selectieprocedure bestaat uit 3 momenten: motivatie en omstandigheden bij inschrijving en telefonische intake, checken van documenten nadat deze geüpload zijn door de kandidaat, en de bezichtiging van het object waarbij persoonlijk contact een rol speelt. Als we vertrouwen hebben in de match kan de ingebruikname doorgaan.

  • Transparantie: Voorkomleegstand maakt gebruik van het online portal Beheermanager. Hierin kunnen onze opdrachtgevers en gebruikers het hele proces online volgen. Wij vinden het namelijk belangrijk zo transparant mogelijk te zijn naar alle partijen.